สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 23 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 128 ราย (ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 17,148 ราย (ในเรือนจำ 4,934 ราย)
กำลังรักษา 3,622 ราย (ในเรือนจำ 1,955 ราย)
รักษาหาย 13,432 ราย (ในเรือนจำ 2,977 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 77 ราย สะสม 874 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 178 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย สะสม 163 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 54 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 175 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 2 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 30 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น