สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 205 ราย  ผู้ป่วยสะสม 24,128 ราย เสียชีวิต 166  ราย  รักษาหาย 20,947 ราย กำลังรักษา 3,015  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+73  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,198  ราย เสียชีวิต 119  ราย  รักษาหาย 15,202  ราย กำลังรักษา 877  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+45 ผู้ป่วยสะสม 14,506  ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย 14,268    ราย กำลังรักษา 977   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+104  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,552 ราย  เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 13,138 ราย กำลังรักษา 1,343 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+47  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,509 ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย 12,610 ราย กำลังรักษา 1,839  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,726 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,377 ราย กำลังรักษา 418 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+132 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,956 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย10,234 ราย กำลังรักษา 1,630 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,357  ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 8,850 ราย กำลังรักษา 497 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+47 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,293 ราย เสียชีวิต 85 ราย  รักษาหาย 8,344 ราย กำลังรักษา 1,864 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+129 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,435 ราย เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 9,211 ราย กำลังรักษา 2,171 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,516 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 7,140 ราย กำลังรักษา 322 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,013 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,475 ราย  กำลังรักษา 511  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 4,662 ราย  กำลังรักษา 154 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,470 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 4,680 ราย  กำลังรักษา 749 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,698 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,541 ราย กำลังรักษา 138 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+18  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,901  ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 2,702 ราย  กำลังรักษา 179 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,818 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,705  ราย  กำลังรักษา 91 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,075  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,736  ราย  กำลังรักษา 315 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,008  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,928  ราย กำลังรักษา 75 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่มีรายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,757 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,671 ราย  กำลังรักษา 72  ราย

 

แสดงความคิดเห็น