ฝนตกหนักเป็นเหตุ!! อปท.ด่านซ้าย เร่งแก้ไขดินถล่ม น้ำกัดเซาะถนน ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก

หมู่บ้านก้างปลา จ.เลย  พบเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านดินถล่ม เหตุฝนตกหนักจนน้ำกัดเซาะ ชาวบ้านในพื้นที่สัญจรยากลำบาก ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบและหาวิธีแก้ไข 


197791.jpg

            นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ทำให้ถนนของหมู่บ้านก้างปลา หมู่ที่ 5 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ถูกน้ำกัดเซาะจำนวน 2 จุด คือ ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน และถนนคอนกรีตระหว่างคุ้มบ้าน ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสองรัก โดยถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน ขณะนี้น้ำกัดเซาะไปครึ่งหนึ่งแล้ว รถยังสามารถสัญจรได้เพียงเลนเดียว ส่วนถนนคอนกรีตระหว่างคุ้ม ซึ่งน้ำกัดเซาะขาดไม่สามารถสัญจรได้ ในเบื้องต้นได้แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสองรักนำแผงกั้น และป้ายแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระมัดระวังไปติดตั้งแล้ว

197794.jpg

            ทั้งนี้ ถนนทั้งสองเส้นทางถูกน้ำกัดเซาะตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้เข้าไปตรวจสอบและอยู่ระหว่างการวางแผนแก้ไข โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้เข้าไปสำรวจถนนดังกล่าวแล้ว และสั่งการให้กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเร่งเข้ามาตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขในวันนี้

แสดงความคิดเห็น