มาเบิ่งเด้อ!!‘พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์’ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้เงินตราไทยและเงินท้องถิ่นอีสาน

รมว.คลัง เปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 (25 ก.ย. 64) ที่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับชาวขอนแก่นและประชาชนชาวอีสาน
 ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น บริเวณหัวมุมสี่แยกถนนศรีจันทร์ตัดกับถนนกลางเมือง ซึ่ง กรมธนารักษ์ ตั้งใจที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุ ใจกลางเมืองขอนแก่น แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทยและเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับชาวเมืองขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้ออกแบบและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่งคืนที่ราชพัสดุพร้อมอาคารให้แก่ กรมธนารักษ์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็ก และเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน ตามหลักการอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โถงพิพิธภัณฑ์เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์,พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน,ประชาสัมพันธ์ห้องกิจกรรม หรือ workshop ,ห้องสมุด,ร้านขายของที่ระลึกและห้องปฐมพยาบาล ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา, นิทรรศการเงินตรา ,นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น ,ศิลปกรรมแขวน น้ำ-นาค เป็นต้น
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นงานของกรมธนารักษ์ ที่ได้พัฒนาอาคารที่ราชพัสดุ ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยน โดยเล็งเห็นว่า ภาคอีสานมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และงานทางด้านกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ และการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตั้งแต่สมัยโบราณมา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อคนอีสาน ซึ่งเป็นอีกแห่งที่ประจำในภูมิภาค ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับชาวขอนแก่นและประชาชนชาวอีสาน
แสดงความคิดเห็น