ผอ.ชลประทานยืนยัน!! แม้ปริมาณน้ำในสุรินทร์เพิ่มสูงขึ้น แต่ทุกพื้นที่ยังปลอดภัยดี

ผอ.ชลประทานสุรินทร์ยืนยัน แม้ปริมาณน้ำในสุรินทร์เพิ่มสูงขึ้น แต่ทุกพื้นที่ยังปลอดภัยดี ขณะนี้เร่งระบายน้ำและเสริมกระสอบทรายบริเวณสันทางระบายน้ำล้น

         นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เปิดเผยว่า จากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้มีปริมาณมากกว่าความจุถึงร้อยละ 128.17 ล้าน ลบ.ม. โดยอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีปริมาณความจุที่ระดับกักเก็บน้ำ 21.96 ล้าน ลบ.ม. ณ ตอนนี้มีปริมาณ 28.15 ล้านลบ.ม. เกินความจุ 6.19 ล้านลบ.ม. จึงได้ระบายน้ำออกวันละ 2.734 ล้านลบ.ม.

ส่วนอ่างเก็บน้ำอำปึล ซึ่งยังไม่เกินปริมาณความจุ ได้ระบายน้ำออกวันละ 3 แสน 3 หมื่น ลบ.ม. พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการเสริมกระสอบทรายบริเวณสันทางระบายน้ำล้น 50 ซม. สามารถเพิ่มความจุจากระดับเก็บกักปกติอีก 5 ล้าน ลบ.ม. สำหรับภาพรวมของปริมาณน้ำทั้ง 17 อ่างเก็บน้ำในจังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ 90.83 ซึ่งมีน้ำเต็มความจุ 100% รวม 6 อ่าง และทุกอ่างฯ ตัวเขื่อน และอาคารชลประทานต่างฯ มีความปลอดภัยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แสดงความคิดเห็น