สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 25 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 24 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 182 ราย (ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 17,330 ราย (ในเรือนจำ 4,934 ราย)
กำลังรักษา 3,632 ราย (ในเรือนจำ 1,955 ราย)
รักษาหาย 13,604 ราย (ในเรือนจำ 2,977 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 79 ราย สะสม 868 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย สะสม 174 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 166 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 63 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย สะสม 181 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย สะสม 33 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 2 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น