สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2564


รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด
-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 118 ราย ยอดสะสม 14,054 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 118 ราย ยอดสะสม 2,443 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 21 ราย ยอดสะสม 11,548 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย รวมทั้งสิ้น 118 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

59

บ้านฝาง

19

พระยืน

1

หนองเรือ

0

ชุมแพ

1

สีชมพู

0

น้ำพอง

1

อุบลรัตน์

2

กระนวน

0

บ้านไผ่

0

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

2

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

7

มัญจาคีรี

0

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

2

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น