สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 25 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 40 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,436 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 51 ราย  สะสม 15,406 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 906 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 124 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 8 ราย สะสม 1,642 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,250 ราย
เมือง 1 ราย สะสม 1,295 ราย
บุณฑริก 2 ราย สะสม 1,101 ราย
พิบูลมังสาหาร 1 ราย สะสม 1,013 ราย
ตระการพืชผล 4 ราย สะสม 1,012 ราย
วารินชำราบ 18 ราย สะสม 1,082 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 680 ราย
นาจะหลวย 5 ราย สะสม 644 ราย
น้ำยืน 5 ราย สะสม 576 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 575 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 565 ราย
สิริธร 2 ราย สะสม 520 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 392 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 360 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 294 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 293 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 220 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 210 ราย
ตาลสุม 11 ราย สะสม 246 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น