จับตาระดับน้ำ ‘ชี-มูล’ กอนช.เตือนพื้นที่ริมฝั่ง ‘ชี-มูล’ เสี่ยงน้ำท่วมขัง อุบลฯ ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร

กอนช. ประกาศเตือน ระดับน้ำ ‘ชี-มูล’ สูงขึ้น ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ริมฝั่งเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและท่วมขัง เบื้องต้นเตรียมพร่องน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำจ่อทำแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ออกประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี – มูล ฉบับที่ 15 เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงที่ผ่านมา

คาดการณ์ว่า จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในวันที่ 25 – 27 กันยายน เบื้องต้น กอนช. ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน พบจะมีน้ำไหลลงมายังแม่น้ำชีตอนกลางและลำน้ำสาขา ประกอบกับช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมาลุ่มน้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณฝนตกสะสมประมาณ 150 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงต่อเนื่อง คาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำ M.7 (บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย) อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งได้

line_55085281803869.jpg

 

ส่วนระดับน้ำแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ช่วงวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม แม่น้ำชีและลำน้ำสาขาบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ที่ลุ่มต่ำบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำชี อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมือง , ลำปะทาว อำเภอเมือง , ลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอจัตุรัส , ลำน้ำพรม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ // จังหวัดขอนแก่น ที่ลุ่มต่ำบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำชี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอมัญจาคีรี , ลำน้ำเชิญ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอชุมแพ // จังหวัดร้อยเอ็ด ลำน้ำยัง อำเภอเสลภูมิ // จังหวัดยโสธร แม่น้ำชี อำเภอเมือง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ขณะที่แม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ที่ลุ่มต่ำบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำมูล เมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีรวงศ์ อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม และอำเภอพิบูลมังสาหาร , ลำเซบาย อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน และอำเภอเมือง , ลำเซบก อำเภอตระการพืชผล อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอตาลสุม และอำเภอเหล่าเสือโก๊ก , ลำโดมใหญ่ อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ได้ปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ-แม่น้ำรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย เช่น จัดจราจรน้ำแม่น้ำชีตอนบน โดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเร่งระบายน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ และเขื่อนชนบท จังหวัดขอนแก่น // กรณีหากเกิดน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ให้จัดจราจรน้ำแม่น้ำชีตอนกลาง ด้วยการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนยโสธร จังหวัดยโสธร และพิจารณาจัดจราจรน้ำในแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูล โดยแม่น้ำชีให้ปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง ชะลอน้ำในลำน้ำสาขา สำหรับแม่น้ำมูลให้ชะลอน้ำที่เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านท้ายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ลดการระบายน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเร่งระบายน้ำแม่น้ำมูลตอนล่างให้ไหลลงแม่น้ำโขงให้รวดเร็วขึ้น พร้อมเฝ้าระวังปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ M.7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี //

แสดงความคิดเห็น