สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2564


รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด
-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 203 ราย ยอดสะสม 14,284 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 203 ราย ยอดสะสม 2,617 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 27 ราย ยอดสะสม 11,599 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 68 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 19 ราย รวมทั้งสิ้น 203 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

124

บ้านฝาง

3

พระยืน

4

หนองเรือ

0

ชุมแพ

2

สีชมพู

0

น้ำพอง

17

อุบลรัตน์

0

กระนวน

3

บ้านไผ่

11

เปือยน้อย

2

พล

5

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

7

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

0

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

1

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

2

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น