สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 25 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 214 ราย (ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 17,544 ราย (ในเรือนจำ 4,934 ราย)
กำลังรักษา 3,542 ราย (ในเรือนจำ 1,754 ราย)
รักษาหาย 13,906 ราย (ในเรือนจำ 3,178 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 94 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 90 ราย สะสม 904 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 179 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 43 ราย สะสม 181 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 80 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย สะสม 190 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย สะสม 41 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 2 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 24 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น