สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 26 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

              รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 79 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 20 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,535 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 55 ราย  สะสม 15,506 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 905 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 124 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 5 ราย สะสม 1,647 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,250 ราย
เมือง 15 ราย สะสม 1,310 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1,101 ราย
พิบูลมังสาหาร 4 ราย สะสม 1,017 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 1,012 ราย
วารินชำราบ 35 ราย สะสม 1,117 ราย
เขมราฐ 1 ราย สะสม 681 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 644 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 577 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 575 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 566 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 520 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 5 ราย สะสม 397 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 360 ราย
นาเยีย 3 ราย สะสม 297 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 293 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 220 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 5 ราย สะสม 215 ราย
ตาลสุม 24 ราย สะสม 270 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น