เริ่ดมั้ย?!!สร้างกำแพงคอนกรีตถนน อบ.3039 จ.อุบลฯแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

 กรมทางหลวงชนบท แก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว สร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะบนสายทาง อบ.3039 จ.อุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางช่วงฤดูฝน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม รายงานว่า กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ (Slope Protection) บนสายทางหลวงชนบท อบ.3039 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 – บ้านสะพานโดม, นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมก่อสร้างหินเรียงยาแนว (Riprap) เลียบคันทางบริเวณท้ายน้ำหรือทางระบายน้ำออก เป็นระยะทาง 370 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวม 3,700 ตารางเมตร เพื่อป้องกันการทรุดตัวและสไลด์ตัวของโครงสร้างทางเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมักได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตามฤดูกาลในทุก ๆ ปี
อีกทั้งความแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยทางธรรมชาติของกำแพงคอนกรีตและหินที่เรียงกันเป็นแนวสามารถสลายพลังงานของน้ำได้ดี จึงช่วยลดอัตราความเสียหายในพื้นที่และสายทางกรณีเกิดเหตุอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรบนเส้นทางอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดหาแนวทางหรือมาตรการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาว เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายและความสูญเสียในทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชน
แสดงความคิดเห็น