สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย  ผู้ป่วยสะสม 24,971 ราย เสียชีวิต 171  ราย  รักษาหาย 21,664 ราย กำลังรักษา 3,136  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+99  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,535  ราย เสียชีวิต 124  ราย รักษาหาย 15,406  ราย กำลังรักษา 905  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+28  ผู้ป่วยสะสม 14,682  ราย เสียชีวิต 64 ราย  รักษาหาย 14,644 ราย กำลังรักษา 839  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,730ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 13,817ราย กำลังรักษา 840  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,638 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 12,999 ราย กำลังรักษา 1,578  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,829 ราย เสียชีวิต 102 ราย  รักษาหาย 13,536 ราย กำลังรักษา 390 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+214 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,610 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 10,728 ราย กำลังรักษา 1,788 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,483  ราย เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย 8,969 ราย กำลังรักษา 502 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,508 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 8,476 ราย กำลังรักษา 1,944 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+204 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,137 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหาย 9,420 ราย กำลังรักษา 2,659 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม7,588 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,246 ราย กำลังรักษา 288 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม7,065 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,633 ราย  กำลังรักษา 403  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม4,866 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,742 ราย  กำลังรักษา 97 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม5,492 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย4,711 ราย  กำลังรักษา 737 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+11  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,734 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,573 ราย กำลังรักษา 142 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+22  ราย ผู้ป่วยสะสม2,958  ราย เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย2,735 ราย  กำลังรักษา 202 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,846 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,743  ราย  กำลังรักษา 81 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+10ราย ผู้ป่วยสะสม 3,145 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,909  ราย  กำลังรักษา 212 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,021  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,953  ราย กำลังรักษา 63 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,774 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,709 ราย กำลังรักษา 51  ราย

 

แสดงความคิดเห็น