ส่องถนนลอยฟ้าสวยที่สุดในไทย!!มอเตอร์เวย์ ‘บางปะอิน-โคราช’ คืบ 94%พร้อมเปิดใช้ตลอดเส้นทางกลาง ปี’66

ความคืบหน้าการการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 8.46 หมื่นล้านนั้น ในปัจจุบัน มีความคืบหน้าประมาณ 94%  การก่อสร้างจะล่าช้าออกไปประมาณ 6 เดือน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการปรับแบบโครงการฯ จำนวน 17 ตอน มีความล่าช้า ส่งผลให้การเสนอขออนุมัติวงเงินปรับแบบที่เพิ่มขึ้นจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งเดิมจะเสนอ ครม. ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ คาดว่าจะเสนอให้ ครม. พิจารณาภายใน มิ.ย.นี้ ส่วนวงเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น อยู่ระหว่างการหารือกับกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ยืนยันว่า วงเงินที่เพิ่มขึ้น น้อยกว่า 6,800 ล้านบาท และยังอยู่ในกรอบวงเงินก่อสร้างที่ ครม.เคยอนุมัติไว้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังยืนยันอีกว่า การปรับแบบทั้ง 17 ตอนดังกล่าว เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากผลการศึกษาเมื่อปี 2555 นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน รวมถึงสภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ทั้งนี้การก่อสร้างงานโยธามอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตามแผนเดิมจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565 แต่เมื่องานล่าช้าออกไปนั้น คาดว่า งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้ครบตลอดทั้งเส้นทางประมาณกลางปี 2566 สำหรับความคืบหน้าการลงนามสัญญาการก่อสร้างงานระบบ พร้อมการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ นำโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลนั้น เบื้องต้นจะรอให้ ครม. อนุมัติวงเงินปรับแบบที่เพิ่มขึ้นก่อน หากเห็นชอบภายใน มิ.ย.นี้ ก็จะสามารถดำเนินการลงนามสัญญา O&M ภายใน มิ.ย.นี้เช่นกัน นอกจากนี้ การยืนยันราคาของเอกชน ที่จะครบกำหนดใน มิ.ย.นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เอกชนสามารถขอขยายการยืนยันราคาออกไปได้อีกครั้งละ 3 เดือน ซึ่งไม่กระทบกับราคาที่ชนะการประมูล

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์สายอีสาน) เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง ขนาด 4-6 ช่องจราจร เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเส้นทางเริ่มต้นจากอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่นจังหวัดหนองคาย ช่วงบางปะอิน–นครราชสีมา 196 กิโลเมตร มีลักษณะเส้นทางขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ และมีกำหนดการเปิดใช้บริการประมาณปี พ.ศ. 2565
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน ได้แก่
– สายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กำลังก่อสร้าง เปิดใช้ปลายปี พ.ศ. 2565)
– สายนครราชสีมา–ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร
– สายขอนแก่น–หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร
โดยทั้ง 3 เส้นทางนี้จะมีระยะทางรวมกัน 535 กิโลเมตร โดยทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก
………………..
ที่มา+ภาพสวย >>ส. การภาพ

 

แสดงความคิดเห็น