สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 27 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 26 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 239 ราย (ติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ 57 ราย)
ติดเชื้อสะสม 17,783 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 3,341 ราย (ในเรือนจำ 1,484 ราย)
รักษาหาย 14,342 ราย (ในเรือนจำ 3,505 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิตสะสม 98 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย สะสม 931 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย สะสม 186 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย สะสม 191 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 94 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 200 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 3 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 35 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 23 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น