สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2564


รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด
-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 21:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 129 ราย ยอดสะสม 14,413 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 128 ราย ยอดสะสม 2,678 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 41 ราย ยอดสะสม 11,666 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย รวมทั้งสิ้น 129 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

46

บ้านฝาง

1

พระยืน

0

หนองเรือ

3

ชุมแพ

1

สีชมพู

0

น้ำพอง

13

อุบลรัตน์

0

กระนวน

0

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

3

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

11

มัญจาคีรี

2

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

27

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น