สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 27 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,577 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 42 ราย  สะสม 15,557 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 895 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 125 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 5 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 2 ราย สะสม 1,649 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,252 ราย
เมือง 1 ราย สะสม 1,311 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1,101 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,017 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 1,012 ราย
วารินชำราบ 16 ราย สะสม 1,133 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 644 ราย
น้ำยืน 2 ราย สะสม 579 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 575 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 566 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 520 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 5 ราย สะสม 402 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 361 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 297 ราย
ทุ้งศรีอุดม 4 ราย สะสม 297 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 221 ราย
ดอนมดแดง 2 ราย สะสม 208 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 215 ราย
ตาลสุม 1 ราย สะสม 271 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น