สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+269 ราย  ผู้ป่วยสะสม 25,240 ราย เสียชีวิต 172  ราย  รักษาหาย 21,893 ราย กำลังรักษา 3,175  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,577  ราย เสียชีวิต 125  ราย รักษาหาย 15,557  ราย กำลังรักษา 895  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย   ผู้ป่วยสะสม 14,710 ราย เสียชีวิต 66ราย  รักษาหาย 14,644 ราย กำลังรักษา 839  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+13ราย ผู้ป่วยสะสม 14,743ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 13,967ราย กำลังรักษา 703  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,659 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 13,331 ราย กำลังรักษา 1,267  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,842 ราย เสียชีวิต 102 ราย  รักษาหาย 13,550 ราย กำลังรักษา 390 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+182 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,792 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 10,837 ราย กำลังรักษา 1,857 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+58 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,541 ราย เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย 9,009 ราย กำลังรักษา 520 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,531 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 8,536 ราย กำลังรักษา 1,907 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+107 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,245 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหาย 9,518 ราย กำลังรักษา 2,669 ราย
#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม7,603 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,277 ราย กำลังรักษา 272 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม7,073 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,653 ราย กำลังรักษา 391  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม4,869 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,764 ราย  กำลังรักษา 78 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม5,497 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย4,718 ราย  กำลังรักษา 735 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,735 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,592 ราย กำลังรักษา 124 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย ผู้ป่วยสะสม2,959  ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย2,754 ราย  กำลังรักษา 183 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,858 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,753 ราย  กำลังรักษา 83ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+8ราย ผู้ป่วยสะสม 3,153 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,909  ราย  กำลังรักษา 220 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,023  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,957  ราย กำลังรักษา 61 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,779 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,714ราย กำลังรักษา 51  ราย

แสดงความคิดเห็น