เตรียมตัวให้พร้อม!! อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย ประกาศเปิดให้บริการค้างแรม 1 ต.ค.นี้

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประกาศเปิดให้บริการพักค้างแรม ตั้งแต่ว้นที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นายพัฒนาการ รองชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย กล่าวว่า ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย สำหรับการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายยังไม่เปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย พิจารณาแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยสามารถควบคุมได้ไม่รุนแรง และปัจจุบันจังหวัดเลยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเช่นกัน ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) ได้มีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้น อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จึงประกาศเปิดให้บริการพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายได้ ตั้งแต่ว้นที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2064 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการการท่องเที่ยวแบบ New Normal มาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด และแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kil หรือด้วยวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน)  หรือแสดงหลักฐานการรับฉีดวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างท่องเที่ยวและเข้าพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย หมายเลขโทรศัพท์ 042 -870678 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phusuansai@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น