สกลฯ ลุย!! เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน บรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดพายุดีเปรสชั่น

สกลฯ ลุย!! เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน บรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดพายุดีเปรสชั่น

นายพูนศักดิ์  วานิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งมาว่าเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ได้รับแจ้งมาจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร เกิดพายุดีเปรสชั่น เป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่สกลนคร ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทางจังหวัดสกลนครได้ขอให้ประชาชนเตรียมเก็บสิ่งของให้เก็บไว้บนที่สูง รวมทั้งของให้ประชาชนตรวจสอบสถานที่พักอาศัยขอให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง  โดยทางจังหวัดสกลนครได้เตรียมความพร้อมโดยได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบไปด้วย พลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อปพร. จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวต่อไปว่า หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นขอให้ประชาชน แจ้งมาที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1771 โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08-9969-6760 หรือแจ้งผ่านไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

แสดงความคิดเห็น