สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120 ราย ยอดสะสม 14,534 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 120 ราย ยอดสะสม 2,797 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ราย ยอดสะสม 11,668 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 36 ราย รวมทั้งสิ้น 120 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

51

บ้านฝาง

2

พระยืน

3

หนองเรือ

1

ชุมแพ

2

สีชมพู

2

น้ำพอง

11

อุบลรัตน์

0

กระนวน

0

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

1

พล

1

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

2

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

1

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

1

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น