สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 28 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 27 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 120 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 17,903 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,950 ราย (ในเรือนจำ 1,060 ราย)
รักษาหาย 14,852 ราย (ในเรือนจำ 3,928 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 98 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 81 ราย สะสม 993 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 186 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 168 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 101 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 206 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 49 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 35 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 20 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น