สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 28 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

              รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 138 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 121 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,715 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 58 ราย  สะสม 15,609 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 980 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 126 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 2 ราย สะสม 1,651 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,252 ราย
เมือง 5 ราย สะสม 1,316 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1,104 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,017 ราย
ตระการพืชผล 6 ราย สะสม 1,018 ราย
วารินชำราบ 100 ราย สะสม 1,233 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาจะหลวย 6 ราย สะสม 650 ราย
น้ำยืน 2 ราย สะสม 581 ราย
ม่วงสามสิบ 1 ราย สะสม 576 ราย
ศรีเมืองใหม่ 3 ราย สะสม 569 ราย
สิริธร 3 ราย สะสม 523 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 5 ราย สะสม 407 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 361 ราย
นาเยีย 1 ราย สะสม 298 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 297 ราย
น้ำขุ่น 1 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 221 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 208 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 215 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 271 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น