สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 36 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม  209 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 25,449 ราย รักษาหาย 22,084 ราย กำลังรักษา 3,190 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 175 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 7 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 202  ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 54 ราย

-สูงเนิน 48 ราย

-ด่านขุนทด 27 ราย

-ขามทะเลสอ 25 ราย

-ปากช่อง 21 ราย

-เสิงสาง 11 ราย

-พิมาย 5 ราย

-โนนสูง 4 ราย

-วังน้ำเขียว 4 ราย

-สีคิ้ว 3 ราย

-ชุมพวง 2 ราย

-ขามสะแกแสง 1 ราย

-จักราช 1 ราย

-โนนไทย 1 ราย

-ปักธงชัย 1 ราย

-สีดา 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น