สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+209 ราย  ผู้ป่วยสะสม 25,449 ราย เสียชีวิต 175 ราย  รักษาหาย 22,084  ราย กำลังรักษา 3,190  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+138  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,715  ราย เสียชีวิต 126  ราย รักษาหาย 15,609  ราย กำลังรักษา 980  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,736 ราย เสียชีวิต 66ราย  รักษาหาย 14,692 ราย กำลังรักษา 817  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,7776 ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 14,022 ราย กำลังรักษา 681  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,701 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 13,717 ราย กำลังรักษา 923  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,859 ราย เสียชีวิต 102 ราย  รักษาหาย 13,592 ราย กำลังรักษา 375 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+120 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,912 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 10,924 ราย กำลังรักษา 1,890 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+58 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,541 ราย เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย 9,009 ราย กำลังรักษา 520 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,531 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 8,536 ราย กำลังรักษา 1,907 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+123 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,389 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,530 ราย กำลังรักษา 2,800 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม7,620 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,322 ราย กำลังรักษา 244 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม7,108 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,709 ราย  กำลังรักษา 370  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม4,873 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,771 ราย กำลังรักษา 75 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม5,521 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย4,727 ราย กำลังรักษา 749 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,736 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,592 ราย กำลังรักษา 125 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+42  ราย ผู้ป่วยสะสม3,001  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,760 ราย  กำลังรักษา 218 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,870  ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,756 ราย  กำลังรักษา 92 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,154 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,924  ราย  กำลังรักษา 220 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,034  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,969  ราย กำลังรักษา 60 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,779 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,714ราย กำลังรักษา 51  ราย

แสดงความคิดเห็น