อย่าฟ่าว!!รฟท.ประกาศงดวิ่ง 8 ขบวน สายอีสานน้ำยังท่วมรางเพื่อความปลอดภัยปชช.

รฟท.ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และงดเดินขบวนรถรวม 8 ขบวน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 ‘ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม’ รายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) เร่งระดมเจ้าหน้าที่เตรียมซ่อมบำรุงทันทีหลังระดับน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินรถผ่านได้ รฟท. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟ ระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณ และกำจัดสิ่งปฏิกูลที่มากับกระแสน้ำให้ออกจากเส้นทางรถไฟและบริเวณคอสะพาน การสำรวจในเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟบริเวณสถานีจัตุรัสระดับน้ำเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับหินรองรางแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางช่วง รวมถึงพบคอสะพานชำรุดเสียหายระยะทาง 30 เมตร ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม – หนองพลวง และเกิดน้ำเซาะคันดินสูญหายระยะทาง 700 เมตร ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว – บำเหน็จณรงค์ ส่วนสถานีโนนสูง ระดับน้ำท่วมสันราง และมีกระแสน้ำค่อนข้างแรงไหลผ่านเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีโนนสูง – บ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา รฟท. จึงมีความจำเป็นต้องงดเดินขบวนรถ รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารดังนี้
1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย – นครราชสีมา
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา
รฟท. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ รฟท. เฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งระดมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงทาง เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงสภาพทางและระบบอาณัติสัญญาณให้สามารถเปิดทาง และกลับมาให้บริการเดินรถได้โดยเร็วที่สุดหลังระดับน้ำลดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น