ศุลกากรนครพนม มอบชุดตรวจโควิด 26,750 ชุด สนับสนุน มาตรการกวาดบ้านแปลงเมือง สร้างความมั่นใจ

ด่านศุลกากรนครพนม มอบชุดตรวจโควิด 26,750 ชุด สนับสนุนมาตรการกวาดบ้านแปลงเมืองสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

 

 

ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลาลกลางจังหวัดนครพนม นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 26,750 ชุด ส่งมอบให้แก่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปใช้ในการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่ เป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ตามมาตรการกวาดบ้านแปลงเมืองสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่จังหวัดนครพนมกำลังดำเนินการพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ เช่นในวันนี้ที่อำเภอเมืองนครพนมจะมีการสุ่มตรวจประชาชนที่โรงเรียนเทศบาล 4 และที่ตลาดคลองถมโพธิ์ตาก ขณะอำเภอท่าอุเทนตรวจที่ รพ.สต.เวินพระบาท และ บริษัท บัญชากิจ จำกัด อำเภอบ้านแพงตรวจที่ รพ.บ้านแพง อำเภอธาตุพนมตรวจที่ศูนย์ OTOP ธาตุพนม อำเภอเรณูนครตรวจที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอนาแกตรวจที่ตลาดสดเทศบาลพระซอง อำเภอศรีสงครามตรวจที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอนาหว้าตรวจที่เทศบาลท่าเรือ รพ.นาหว้าและที่ตลาดคลองถมนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ตรวจที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทมตรวจที่ตลาด อบต.ดอนเตย และโรงงานเซรามิก ม.8 ต.ดอนเตย

 

 

สำหรับมาตรการกวาดบ้านแปลงเมืองสร้างความมั่นใจให้ประชาชน เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จังหวัดนครพนม จะมีการดำเนินการในลักษณะสุ่มตรวจประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นการสุ่มตรวจทั้งกลุ่มที่เคยเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว กลุ่มบุคคลเสี่ยงที่ต้องกักตัวจากการเกิดกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสในพื้นที่ รวมถึงการสุ่มตรวจประชาชนตามสถานที่สำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาดสด ตลาดคลองถม ตลาดนัดและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นลักษณะการหมุนเวียนสุ่มตรวจตามวงรอบความน่าจะเป็น เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั้งเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อยู่ในพื้นที่

ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีความกังวลว่าหากตรวจพบช้าจะมีการแพร่ระบาดในพื้นที่มากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์ แต่หากสามารถค้นพบผู้ป่วยได้เร็วก็จะช่วยลดและแบ่งเบาภาระให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด

แสดงความคิดเห็น