โคราชเตรียมพร้อม!! รับมือน้ำจากลำเชียงไกรที่จะเข้าสู่พิมาย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางแนวป้องกัน

ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา สั่งการรับมือน้ำจากลำเชียงไกร เข้าสู่ อ.พิมาย ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากทุกลุ่มน้ำ คาด 1-2วันน้ำมวลใหญ่จะถึง ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำวางแนวป้องกัน

           วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  นายอำเภอคง และนายอำเภอพิมาย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภายในลำน้ำลำสะแทด ซึ่งไหลผ่านในพื้นที่อ.คงและอ.พิมาย บริเวณประตูระบายน้ำบ้านคอนเมือง ม.2 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่ง ลำน้ำลำสะแทด จะรับน้ำต่อจากลำน้ำลำเชียงไกร  และไหลผ่านตัวเมืองอ.พิมาย ไปยัง อ.ชุมพวงและอ.โนนแดง ต่อไป

โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำดังกล่าว เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวก เพื่อรองน้ำมวลน้ำจำนวนมากจากลุ่มน้ำลำเชียงไกร ที่ไหลท่วมพื้นที่ อ.โนนไทย ขณะนี้ และกำลังจะไหลมายังพื้นที่ อ.คง และ อ.พิมาย คาดว่ามวลน้ำมหาศาลก้อนนี้จะเข้ามายังพื้นที่ อ.พิมาย ในอีก 1-2 วันนี้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำก้อนนี้ทั้งการจัดการเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำตามประตูระบายน้ำต่างๆ รวมทั้งการเร่งผลักดันน้ำตามลำน้ำสาขา ด้วยวิธีการสูบน้ำระยะไกลเข้าพื้นที่หรือบ่อกักเก็บของหมู่บ้านในพื้นที่ที่ยังต้องการน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านตัวเมืองอ.พิมายอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน รวทั้งโบราณสถานในตัวเมือง อ.พิมาย

ด้านนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรเป็นหลัก ส่วนลุ่มน้ำอื่นๆ ทั้งลุ่มน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน นั้นยังไม่มีปัญหามากหนัก ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ มีในพื้นที่อ.โนนไทย อ.โนนสูง พื้นที่ต่อไปคาดว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไปในพื้นที่ อ.พิมาย ในอีก 1-2 วัน นี้ ซึ่ง อ.พิมาย ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากทุกลุ่มน้ำของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ำจากลุ่มนำละคอง ลำพระเพลิง ลำเชียงไกร และลำมูลบน การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ อ.พิมาย ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลาบจุดที่สำคัญเพื่อผลักดันน้ำให้เคลื่อนผ่านตัวอำเภอพิมายไปให้เร็วที่สุด รวมทั้งการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ชุมชน รวมถึงโบราณสถาน

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมความร่วมมือในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำใหม่ที่จะมาถึง หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯจะเริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7-14 วัน ในส่วนพื้นที่ประสบภัยขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน 16 อำเภอ จากพื้นที่ทั้งหมด 32 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 53 ตำบล จำนวนกว่า 5,500 หลังครัวเรือน

แสดงความคิดเห็น