สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 29 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 18:15. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155 ราย ยอดสะสม 14,700 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 155 ราย ยอดสะสม 2,859 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 60 ราย ยอดสะสม 11,772 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย รวมทั้งสิ้น 154 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

82

บ้านฝาง

10

พระยืน

0

หนองเรือ

1

ชุมแพ

1

สีชมพู

0

น้ำพอง

18

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

4

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

2

มัญจาคีรี

0

ชนบท

15

เขาสวนกวาง

2

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

6

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น