สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 29 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 28 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 123 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,026 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,575 ราย (ในเรือนจำ 674 ราย)
รักษาหาย 15,348 ราย (ในเรือนจำ 4,314 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 100 ราย
ไม่พบผู้ป่วยในเรือนจำเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย สะสม 1,026 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย สะสม 184 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย สะสม 164 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 103 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 197 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 17 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 17 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 44 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 35 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 21 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น