สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 29 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

              รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 178 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 160 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,893 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 85 ราย  สะสม 15,693 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,074 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 126 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรืองจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 11 ราย สะสม 1662 ราย
เมือง 11 ราย สะสม 1327 ราย
วารินชำราบ 94 ราย สะสม 1327 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1252 ราย
บุณฑริก 2 ราย สะสม 1106 ราย
พิบูลมังสาหาร 8 ราย สะสม 1025 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 1020 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาตะหลวย 1 ราย สะสม 651 ราย
น้ำยืน 2 ราย สะสม 583 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 576 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 569 ราย
สิรินธร 5 ราย สะสม 528 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 5 ราย สะสม 412 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 361 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
นาเยีย 5 ราย สะสม 303 ราย
ตาลสุม 28 ราย สะสม 299 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 297 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 221 ราย
สว่างวีระวงค์ 3 ราย สะสม 218 ราย
ดอนมนแดง 1 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น