สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 29 ก.ย. 64

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+158 ราย  ผู้ป่วยสะสม 25,607  ราย เสียชีวิต 178 ราย  รักษาหาย 22,263  ราย กำลังรักษา 3,166 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+178  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,893  ราย เสียชีวิต 126  ราย รักษาหาย 15,693  ราย กำลังรักษา 1,074  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+55ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,791 ราย เสียชีวิต 67 ราย  รักษาหาย 14,785 ราย กำลังรักษา 778  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+56 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,832  ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 14,131 ราย กำลังรักษา 628  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,737 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 14,000ราย กำลังรักษา 676  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,889 ราย เสียชีวิต 102 ราย  รักษาหาย 13,655 ราย กำลังรักษา 346 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+123 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,035 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 11,034 ราย กำลังรักษา 1,901 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,618 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,113ราย กำลังรักษา 472 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,676 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 8,787 ราย กำลังรักษา 1,801 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+154 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,551 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,634 ราย กำลังรักษา 2,858 ราย
#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม7,646 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,357 ราย กำลังรักษา 235 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม7,114 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,736 ราย  กำลังรักษา 349  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม4,881 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,786 ราย  กำลังรักษา 68 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม5,525 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย4,727 ราย  กำลังรักษา 753 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+7  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,743 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,592 ราย กำลังรักษา 132 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+25  ราย ผู้ป่วยสะสม3,026  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,764 ราย  กำลังรักษา 239 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,874 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,771ราย  กำลังรักษา 81 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,159  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,935  ราย  กำลังรักษา 200 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,042  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,973  ราย กำลังรักษา 64 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 1,779 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,714ราย กำลังรักษา 51  ราย

แสดงความคิดเห็น