อึ้งสุดขีด!!‘อ่างลำเชียงไกร’โคราช น้ำลดฮวบ ชาวบ้าน งง?ไหนบอกแค่ระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 เพจ โคราชเมืองศิวิไลซ์ รายงานว่า ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำใน “อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร” ตอนล่าง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำเหนือสันอ่างลดลงอย่างรวดเร็ว จากเมื่อ 2 วันก่อนมีน้ำเต็มอ่างจนเกินความจุ 160%
.และล่าสุด! มวลน้ำมหาศาลถูกระบายลงด้านล่าง เหลือ 54% จนระดับน้ำลดลงกว่า 3 เมตร มองเห็นแนวสันดอนดินเหนืออ่างอย่างชัดเจน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 64)
แสดงความคิดเห็น