มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่าย แก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

มทร.อีสานเริ่ดคัก!! ผลิตเตาเผาขยะเคลื่อนที่ พร้อมจำหน่าย แก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย -เยอรมัน ขอนแก่น) ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท วินด์ พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้จัดสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ต้นแบบและพร้อม จัดทำเพื่อจำหน่ายต่อไป เพื่อเร่งแก้ปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณา ให้นายจักรฐะพงษ์ บวรบุญเรือง ผู้แทนในองค์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อรับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ และชมการสาธิตการใช้เตาเผาขยะ ฯ จากคณาจารย์นักวิจัย และนำส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณาจารย์นักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ

อาจารย์ เขมวัตร อินทรวิเศษ ผู้แทน คณาจารย์นักวิจัย ได้เปิดเผยว่า ตนพร้อม คณาจารย์นักวิจัยได้ร่วมมือกันผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง ปัญหาที่ตามมาคือขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย คณาจารย์จึงระดมกำลังมาช่วยกันจัดสร้างเตาเผา จากเตาเล็กที่เคยสร้าง เผาขยะได้ประมาณ 8-10 กิโลกรัม ต่อครั้ง ก็พัฒนามาเป็นเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ เผาขยะได้ครั้งละประมาณ 50 กิโลกรัม ห้องเผาขยะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 800 องศา เซลเซียส และอุณหภูมิในห้องเผาควันอยู่ที่ 1000 องศาเซลเซียส ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาขยะและเผาควัน มีการควบคุมปริมาณอากาศในห้องผาไหม้ที่ห้องเผาขยะด้วย Blower ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 2,800 รอบ/นาที ใช้ Burner ขนาด 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ตัว ให้กับห้องเผาไหม้ทั้ง 2 ห้อง และใช้ชุดรถลากจูงเป็นฐานรองรับเตาเผาและอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

นายครรชิต ทองป้อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินด์ พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เปิดเผยว่า ตนเองเป็นศิษย์เก่าสถาบัน แห่งนี้ และมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ คณาจารย์นักวิจัยทุกท่านอยู่แล้ว จึงได้ประสานความร่วมมือและนำมาสู่การผลิต เตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ชุดต้นแบบ ที่ได้ส่งมอบ โดยข้อเด่นของเตาเผาขยะเคลื่อนที่ ที่คณาจารย์ได้ช่วยกัน ดำเนินการในครั้งนี้ คือมีการควบคุมปริมาณอากาศในห้องเผาไหม้ที่ห้องเผาขยะ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เตาเผาขยะให้อุณหภูมิการเผาไหม้สูง สามารถสลายสารพิษที่เกิดจากเตาเผาขยะติดเชื้อได้ มีระบบผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถใช้งานในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หน่วยงานหรือชุมชนใดมีความสนใจสมารถติดต่อได้ที่ WIND POWER GENERATION CONSULTANT CO.,LTD 099- 3819482

แสดงความคิดเห็น