สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 17:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51 ราย ยอดสะสม 14,785 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 51 ราย ยอดสะสม 2,943 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 11,773 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 15 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

27

บ้านฝาง

2

พระยืน

1

หนองเรือ

2

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

0

อุบลรัตน์

0

กระนวน

0

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

1

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

2

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น