สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 89 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 25 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,007 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 56 ราย  สะสม 15,748 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,132 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 127 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรืองจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 3 ราย สะสม 1665 ราย
เมือง 4 ราย สะสม 1331 ราย
วารินชำราบ 63 ราย สะสม 1390 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1253 ราย
บุณฑริก 1 ราย สะสม 1107 ราย
พิบูลมังสาหาร 4 ราย สะสม 1029 ราย
ตระการพืชผล 11 ราย สะสม 1031 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาตะหลวย 0 ราย สะสม 651 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 583 ราย
ม่วงสามสิบ 1 ราย สะสม 577 ราย
ศรีเมืองใหม่ 3 ราย สะสม 572 ราย
สิรินธร 3 ราย สะสม 531 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 4 ราย สะสม 416 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 362 ราย
นาตาล 2 ราย สะสม 333 ราย
นาเยีย 12 ราย สะสม 315 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 299 ราย
ทุ่งศรีอุดม 1 ราย สะสม 298 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 221 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 218 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น