สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 30 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 29 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 114 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,140ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,552 ราย (ในเรือนจำ 638 ราย)
รักษาหาย 15,484 ราย (ในเรือนจำ 4,350 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 101 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 107 ราย สะสม 1,048 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 29 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 187 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 168 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 109 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 209 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 26 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 55 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 35 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น