สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+220 ราย  ผู้ป่วยสะสม 25,827  ราย เสียชีวิต 180 ราย  รักษาหาย 22,306  ราย กำลังรักษา 3,341 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+114  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,007 ราย เสียชีวิต 127 ราย รักษาหาย 15,748  ราย กำลังรักษา 1,132  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,833 ราย เสียชีวิต 67 ราย  รักษาหาย 14,854 ราย กำลังรักษา 751  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+44ราย ผู้ป่วยสะสม 14,841  ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 14,175  ราย กำลังรักษา 593  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,781 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 14,152ราย กำลังรักษา 568 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,909 ราย เสียชีวิต 102 ราย  รักษาหาย 13,698 ราย กำลังรักษา 325 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,149 ราย เสียชีวิต 101 ราย  รักษาหาย 11,134 ราย กำลังรักษา 1,914 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,655 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,161 ราย กำลังรักษา 481 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+75 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,751 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 9,777 ราย กำลังรักษา 886 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+61 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,647 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,635 ราย กำลังรักษา 2,953 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม7,671 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,372 ราย กำลังรักษา 245 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม7,136 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,783 ราย  กำลังรักษา 324  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม4,886 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,788 ราย  กำลังรักษา 71 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม5,530 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย4,747 ราย  กำลังรักษา 738 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+7  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,750 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,601 ราย กำลังรักษา 130 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10  ราย ผู้ป่วยสะสม3,036  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,779 ราย  กำลังรักษา 234 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,882 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,771ราย  กำลังรักษา 89 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,164  ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 2,992  ราย  กำลังรักษา 147 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,052  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,976  ราย กำลังรักษา 71 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 1,779 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,714ราย กำลังรักษา 51  ราย

แสดงความคิดเห็น