บขส.คัมแบ็ค!1 ต.ค. นี้ เปิดวิ่ง 30 เส้นทางทั่วประเทศฉีดวัคซีน 2 เข็มลดค่าตั๋ว 20%

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบการปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม 29 จังหวัด) โดยผ่อนปรนมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น
บขส. ขอแจ้งตารางการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ จำนวน 30 เส้นทาง ที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1. เส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการจำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข) กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ – แม่สอด กรุงเทพฯ – แม่สาย กรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ กรุงเทพฯ – หล่มเก่า และกรุงเทพฯ – คลองลาน ส่วนอีก 1 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังระดับน้ำท่วมลดลง
2. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการจำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน กรุงเทพฯ – สุรินทร์ กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – มุกดาหาร กรุงเทพฯ – รัตนบุรี กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด และกรุงเทพฯ – สระบุรี
3. เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการจำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่ กรุงเทพฯ – สงขลา กรุงเทพฯ – ยะลา กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก กรุงเทพฯ – ภูเก็ต และกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ห้ามรับประทานอาหารบนรถ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่าเคร่งครัด
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน Website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. และสามารถชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี รวมทั้งผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดค่าโดยสาร 20% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) จำกัดจำนวนที่นั่งต่อเที่ยววิ่ง ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น