อว. เผย!! “ไทย” ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้านโดส ในขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 6,252 ล้านโดส

อว. เผย!! “ ไทย ” ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้านโดส ในขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 6,252 ล้านโดส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,252 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 392 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 186 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 374.97 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ร้อยละ 78 ของประชากร ขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 142.19 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 51 ล้าน โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 59.60.

แสดงความคิดเห็น