สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 1 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 30 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 296 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,436ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,683 ราย (ในเรือนจำ 598 ราย)
รักษาหาย 15,649 ราย (ในเรือนจำ 4,390 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 101 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 113 ราย สะสม 1,076 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 32 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 174 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย สะสม 179 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย สะสม 105 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย สะสม 226 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 60 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 35 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น