สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 1 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 160 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,179 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 63 ราย  สะสม 15,811 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,241 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 127 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรืองจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 5 ราย สะสม 1670 ราย
เมือง 7 ราย สะสม 1338 ราย
วารินชำราบ 118 ราย สะสม 1508 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1253 ราย
บุณฑริก 4 ราย สะสม 1111 ราย
พิบูลมังสาหาร 6 ราย สะสม 1035 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1032 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาตะหลวย 0 ราย สะสม 651 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 583 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 577 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 573 ราย
สิรินธร 0 ราย สะสม 531 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 1 ราย สะสม 415 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 416 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 362 ราย
นาตาล 7 ราย สะสม 340 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 315 ราย
ตาลสุม 19 ราย สะสม 318 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 298 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 222 ราย
สว่างวีระวงค์ 2 ราย สะสม 220 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น