สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 19:20. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 193 ราย ยอดสะสม 15,103 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 193 ราย ยอดสะสม 3,179 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 51 ราย ยอดสะสม 11,855 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 32 ราย รวมทั้งสิ้น 193 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

81

บ้านฝาง

12

พระยืน

10

หนองเรือ

2

ชุมแพ

1

สีชมพู

1

น้ำพอง

2

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

1

พล

0

แวงใหญ่

38

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

0

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

5

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

3

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น