สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+248 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,075  ราย เสียชีวิต 181 ราย  รักษาหาย 22,350  ราย กำลังรักษา 3,544 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+172  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,179  ราย เสียชีวิต 127  ราย รักษาหาย 15,811  ราย กำลังรักษา 1,124  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,875ราย เสียชีวิต69 ราย  รักษาหาย 14,963 ราย กำลังรักษา 682   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+57ราย ผู้ป่วยสะสม 14,896  ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 14,251  ราย กำลังรักษา 572  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+65 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,846ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 14,215ราย กำลังรักษา 570 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,933 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,752 ราย กำลังรักษา 294 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+296 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,445 ราย เสียชีวิต 101 ราย  รักษาหาย 11,259 ราย กำลังรักษา 2,085 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+61 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,716 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,161 ราย กำลังรักษา 481 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,797 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 9,925 ราย กำลังรักษา 784 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+159 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,922 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,707 ราย กำลังรักษา 3,156 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม7,685 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,396 ราย กำลังรักษา 235 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม7,161 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,822 ราย  กำลังรักษา 310  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม4,895 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,807 ราย  กำลังรักษา 61 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย ผู้ป่วยสะสม5,543 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย4,751 ราย  กำลังรักษา 747 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,751 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,614 ราย กำลังรักษา 118 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+12  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,048  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,790 ราย  กำลังรักษา 235 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,882 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,772 ราย  กำลังรักษา 88 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,168  ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 3,006  ราย  กำลังรักษา 137 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,072  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,988  ราย กำลังรักษา 79 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,788 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,731 ราย กำลังรักษา 43  ราย

แสดงความคิดเห็น