เดือดร้อนกันถ้วนหน้า!! อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เจอน้ำท่วมหนัก ต้องสัญจรทางเรือ เร่งขนข้าวของหนีน้ำ

ชาวบ้านใน 4 ตำบล กว่า 40 หมู่บ้าน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมหนัก ต้องสัญจรทางเรือเป็นหลัก พร้อมเร่งขนข้าวและสิ่งของหนีน้ำไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร ในตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการการเกษตร ใน 4 ตำบล รวมกว่า 40 หมู่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องใช้การสัญจรทางเรือ และบางส่วนต้องไปอาศัยตามจุดพักพิงชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้ให้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และสอบถามพูดคุยกับชาวบ้าน พบว่า ขณะนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ขนย้ายลำเลียงสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวในยุ้งฉาง เพื่อขนลำเลียงออกมาไว้ในพื้นที่จุดพักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเป็นการเร่งด่วน โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากการที่ลงไปวางอวนดักปลาและเป็นตะคริวในบริเวณน้ำลึกโดยลำพัง ทำให้ไม่มีผู้พบเห็นยากแก่การช่วยเหลือได้ทันเวลาเป็นเหตุให้เสียชีวิต และสำหรับบ้านเรือนของประชาชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย และให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้นำเจ้าหน้าที่อุทยาน มาคอยช่วยอำนวยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอ ได้มีการแจ้งข่าวสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมได้มารับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัด

สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คือ ในช่วงคืนที่ผ่านมาได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำไหลบ่าเข้าท่วม ในพื้นที่ 2 อำเภอ เพิ่มเติม คือ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ สำหรับในพื้นที่อำเภอชุมแพและอำเภอหนองเรือ ได้รับรายงานว่า สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้ว ดังนั้น จะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และติดตามมวลน้ำจากฝั่งจังหวัดชัยภูมิเป็นสำคัญ ส่วนด้านเขื่อนอุบลรัตน์ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยในคืนที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ

สำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้ พื้นที่โดยรวมจะมีสถานการณ์น้ำท่วมหนักอยู่ตรงลำน้ำชี ที่รับน้ำจากชัยภูมิ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะไหลบ่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น และจะไหลลงสู่แม่น้ำชีและไหลเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากปริมาณน้ำในช่วงท้ายน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น จากการที่ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจกันจะทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ พร้อมยืนยันว่าทรัพย์สินของประชาชน พืช สวน ไร่ นา นั้น ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด เพราะภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้ว ท้องถิ่นอำเภอ จะได้เร่งดำเนินการออกสำรวจร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

แสดงความคิดเห็น