สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 2 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 1 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 181 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,617ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,670 ราย (ในเรือนจำ 569 ราย)
รักษาหาย 15,841 ราย (ในเรือนจำ 4,419 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 114 ราย สะสม 1,115 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 32 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 163 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 163 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 101 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 219 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 66 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 35 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 28 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 31 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น