สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 2 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

 

              รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 177 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 166 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,356 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 63 ราย  สะสม 15,866 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,362 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 128 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น