สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 176 ราย ยอดสะสม 15,279 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 176 ราย ยอดสะสม 3,315 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 40 ราย ยอดสะสม 11,895 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 23 ราย รวมทั้งสิ้น 176 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

113

บ้านฝาง

5

พระยืน

1

หนองเรือ

0

ชุมแพ

2

สีชมพู

3

น้ำพอง

13

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

2

มัญจาคีรี

0

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

7

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น