สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย ยอดสะสม 15,424 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 145 ราย ยอดสะสม 3,457 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 3 ราย ยอดสะสม 11,898 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 23 ราย รวมทั้งสิ้น 145 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

76

บ้านฝาง

8

พระยืน

3

หนองเรือ

1

ชุมแพ

5

สีชมพู

3

น้ำพอง

13

อุบลรัตน์

8

กระนวน

0

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

1

พล

1

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

2

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

1

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

5

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

1

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

3

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น